Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  sekretariát: +421 56 6382712

Partners

Sobota 15. 12. 2018

Statistics

Počet návštev: 1574409

Partners

Vitajte na EduPage

 

Nemusíte byť skvelí, aby ste začali,

ale musíte začať, 

aby ste boli skvelí.  wink

                                                           Zig Ziglar

 

NAŠA ŠKOLA - NÁŠ DRUHÝ DOMOV

Novinky

 • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 07901 Veľké Kapušany ponúka na prenájom nebytový priestor o výmere 2,- m2 za účelom umiestnenia 2 ks samoobslužných predajných automatov v budove školy na ulici J. Kráľa 25, katastrálne územie Veľké Kapušany. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr do 5.11.2018 do 12.00 hod.

  Podmienky súťaže:

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 18. októbra 2018 sa bude konať plenárne a triedne rodičovské združenie o 15:00 hodine v priestoroch našej školy.

  Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Považujeme za dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku a podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa a o živote školy. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, by ste sa mohli rodičovského združenia zúčastniť.

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018

  o 9:00 hod.

 • Dňa 30. mája 2018 pán kpt. Ing. Štefan Švenk z Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach z oddelenia výkonu služby uskutočnil v priestoroch našej školy prednášku spojenú s diskusiou zameranou na cestnú dopravu. Žiakom boli vysvetlené opatrenia:

  • na dopravnom úseku zvýšiť preventívnu činnosť informovania verejnosti o povinnostiach účastníkov cestnej premávky, prípadne postihy za nerešpektovanie ich povinností.

  Druhá časť prednášky bola zameraná na oboznámenie žiakov s prehľadom nehôd v cestnej doprave na území Košického kraja, resp. Slovenska, s rozborom dopravnej analýzy za obdobie od 01.01.2018 do 30.04.2018 v Michalovciach a Sobranciach. Analýza zahŕňa rozbor dopravných nehôd (počet DN, počet usmrtených, ťažko a ľahko zranení, celková škoda, počet DN so zranením, alkohol u vinníka DN), hlavné príčiny DN, z hľadiska času a dňa v týždni, rozbor podľa druhu a čísla pozemnej komunikácie a podľa služobných obvodov OO PZ. Ďalšia časť prednášky bola zameraná na osobitné ustanovenia o chodcoch a o cyklistoch - §52 až § 55 o vodičských oprávneniach §73 až §75.

 • Národné kariérne centrum organizovalo dňa 10. apríla 2018 Interview Day v Košiciach. Žiaci končiacich ročníkov našej školy sa zúčastnili tejto akcie, získali užitočné skúsenosti o pracovných príležitostiach, mohli si vyskúšať pracovné pohovory s personalistami lokálnych firiem, personálnych agentúr alebo firiem z iných regiónov Slovenska, ako Kuenz- SK, LVD S3, ENVIRAL, Personel efekt, Volkswagen Slovakia, Inžinierske stavby, Antik Telekom, Adecco a iné. Na prednáške im poskytli užitočné rady na písanie životopisu, poradili im aj v tom, ako správne postupovať, na čo sa pripraviť a čoho sa vyvarovať na pohovoroch na jednotlivé pracovné pozície.

 • Dňa 9.4.2018 žiaci našej školy v rámci projektu „ ...ideme hrať ping – poooooong“ sa zapojili do celosvetových osláv stolného tenisu – WORLD TABLE TENNIS DAY.

  Súťaže v stolnom tenise sa zúčastnilo 44 žiakov (38 chlapcov a 6 dievčat), ktorí hrali na šiestich stoloch.

  Ostatní žiaci ich povzbudzovali a na monitore vo vestibule si mohli prečítať informácie o histórii stolného tenisu na našej škole.

  Do podujatia sa zapojili aj pedagógovia školy, zahrali si medzi sebou, ale aj so žiakmi.

  Výsledky súťaže – chlapci:

 • 23. marca 2018 naša škola prežila rušný deň, na budovanie spoločného ducha školy sme organizovali Deň školy. Bola to veľká udalosť, žiaci absolvovaním rôznych súťaží získali právo na losovanie výhier pomocou kolesa šťastia. Mali sme aj hostí, žiakov základných škôl z Veľkých Kapušian, Kráľovského Chlmca, z Lelesu, Veľkých Slemeniec a Vojan. Deň školy prežívali s nami aj žiaci družobnej školy Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium és Szakközépiskola z Miskolca. Veľkej popularite sa tešil futsalový turnaj medzi jedenástimi družstvami hore uvedených škôl. Prvé miesto získala družobná škola Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium és Szakközépiskola z Miskolca, druhé miesto obsadilo družstvo ZŠ Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským z Veľkých Kapušian, na treťom miesta sa umiestnili žiaci ZŠ s vyučovacím jazykom z Kráľovského Chlmca. Vážnosť akcii dodala hodnotná prednáška o umelej inteligencii, prednášajúci bol Ing. Ján Magyar z Technickej univerzity v Košiciach. Naši štvrtáci, maturanti predstavili našim žiakom aj hosťom svoje ročníkové práce, tým prezentovali svoju odbornosť a zručnosť.

 • Študenti našej školy sa dňa 08.02.2018 zúčastnili dvojvýstavy s názvom KAM na vysokú, KAM po strednej, ktorá sa uskutočnila v Hoteli Centrum v Košiciach.

  Pre študentov stredných škôl bol pripravený nasledujúci program:

  • Diskusie pri okrúhlych stoloch
  • Individuálne karierové poradenstvo
  • Kariérové workshopy

  Prezentovali sa univerzity a vysoké školy rôzneho zamerania, ako aj zamestnávatelia. Prezentácie, ale aj diskusie so zástupcami vysokých škôl a zamestnávateľov boli zaujímavé a výstižné. Našich žiakov nadchlo množstvo príležitostí, ktoré by mohli využiť - či to už ďalšie vzdelávanie na vysokej škole, alebo zamestnanie vo vyučenom odbore. Pri okrúhlych stoloch naši žiaci konzultovali so zástupcami rôznych firiem, napr. T-Systems, Tatravagónka, a.s., či Natek Slovakia s.r.o. Zaujali ich aj prezentácie univerzít, hlavne v odbore informatiky a elektrotechniky.

 • Už po tretíkrát sme využili príspevok MŠVVaŠ SR na kurz pohybovej aktivity v prírode. Lyžiarského výchovno-výcvikového kurzu sa zúčastnilo 14 žiakov našej školy pod vedením Mgr. Michala Hudáka a Ing. Richarda Mokoša.

  Zjazdové lyžovanie je súčasťou základného učiva v predmete telesná a športová výchova. Hlavným cieľom tohto výchovno-vzdelávacieho programu bolo zvládnutie základných pohybových zručností – techniky lyžovania v ľahkých až stredne náročných podmienkach (lyžiarske trate označené modrou a červenou značkou).

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  sekretariát: +421 56 6382712

Fotogaléria