Sobota 31. 7. 2021

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  zástupca riaditeľa: +421 56 6281590
  sekretariát: +421 56 6382712

Zriaďovateľ školy


ISIC


Naša škola na FacebookuPočet návštev: 2268502

Naša škola - náš druhý domov

 

 • Rozhodnutie riaditeľa školy o konaní druhého kola prijímacích skúšok

  Riaditeľ Strednej odbornej školy techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany ako príslušný orgán v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po prerokovaní v pedagogickej rade školy

  rozhodol

  o vykonaní prijímacích skúškok do študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení a prijímacieho pohovoru do učebného odboru 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka (druhé kolo prijímacieho konania).

 • Potrebujete si doplniť vzdelanie?

  Prihláste sa na našu školu!

  Ponúkame vám dvojročné nadstavbové štúdium

  - dennou formou v odbore

  6403 L podnikanie v remeslách a službách,

  - externou diaľkovou formou v odboroch

  2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení,

  2675 L 01 elektrotechnika – energetika,

  6403 L podnikanie v remeslách a službách.

  V prípade záujmu kontaktujte nás!

  Prihlášku na externé štúdium nájdete tu.

 • Vyučovanie od 10. 5. 2021

  Od 10. mája 2021 prechádza okres Michalovce do I. stupňa varovania (ružový okres), vyučovanie na stredných školách bude teda od pondelka prebiehať PREZENČNE pre všetky ročníky.

  Tešíme sa na osobné stretnutie!

  K vstupu do školy budete potrebovať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

  Tlačivá na stiahnutie:

  - pre žiakov mladších ako 18 rokov

  - pre dospelých žiakov

 • Vyučovanie od 3. 5. 2021

  Oznamujeme vám, že školy a školské zariadenia sa naďalej riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

  Okres Michalovce v týždni od 3. mája 2021 sa nachádza v II. stupni varovania (5 - červený okres). Z tohto dôvodu pokračujeme v prezenčnom vzdelávaní študentov končiacich ročníkov a dištančnom vzdelávaní študentov nižších ročníkov.

  Podmienky vstupu do školy pre prezenčné vyučovanie sa menia od 3.5.2021 nasledujúco:

 • Vyučovanie od 26. 4. 2021

  S účinnosťou od 26. apríla 2021 sa v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMATu obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách.

  Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na stránke MŠVVaŠ SR: Návrat do škôl

  Nakoľko okres Michalovce od 26. apríla 2021 sa nachádza v II. stupni varovania (5 - červený okres), vyučovanie v našej škole bude prebiehať nasledujúco:

  - prezenčne - pre žiakov končiacich ročníkov a v skupinách 5+1 pre žiakov bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu,

 • Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. 4. 2021 vám oznamujeme, že od 12. 4. 2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie pre končiace ročníky.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola techniky a služieb – Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  zástupca riaditeľa: +421 56 6281590
  sekretariát: +421 56 6382712

Fotogaléria