Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  sekretariát: +421 56 6382712

Partners

Streda 24. 4. 2019

Statistics

Počet návštev: 1668269

Partners

Vitajte na EduPage

 

Nemusíte byť skvelí, aby ste začali,

ale musíte začať, 

aby ste boli skvelí.  wink

                                                           Zig Ziglar

 

NAŠA ŠKOLA - NÁŠ DRUHÝ DOMOV

Novinky

 • 11. apríla 2019 bolo v našej škole rušno. Na budovanie spoločného ducha školy sme zorganizovali Deň školy. Bola to udalosť, na ktorej študenti získali poznatky o náplni štúdia v jednotlivých učebných a študijných odboroch. Mali sme aj hostí, žiakov základných škôl z Veľkých Kapušian, Kráľovského Chlmca a Vojan. Žiaci sa mohli vyskúšať v zaujímavých úlohách zo strojárstva a elektrotechniky, mohli si pozrieť ako pracuje CNC fréza, kaderníčky im vyhotovili pekné účesy a študenti odboru hostinský im pripravili malé pohostenie. Naši štvrtáci, maturanti predstavili našim žiakom aj hosťom svoje ročníkové práce, tým prezentovali svoju odbornosť a zručnosť.

 • Dňa 10. apríla 2019 v Kráľovskom Chlmci sa konal III. ročník kaderníckej súťaže pod názvom Kaderník Medzibodrožia pre žiakov stredných škôl aj pre profesionálov kaderníckeho remesla. Súťaž prebiehala v kategóriách Extravagantné účesy vo folklóre a Karneval vo vlasoch. V kategórii Extravagantný folklór v účese III. miesto vyhrala žiačka našej školy Hilda Tóthová a vyznamenanie v kategórii Karneval vo vlasoch dostala druhá žiačka našej školy Stela Macková. K dosiahnutému výsledku im blahoželáme.

 • Dňa 12. marca 2019 uskutočnili príslušníci Mestskej polície Veľké Kapušany besedu, ktorá bola zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Beseda so žiakmi Strednej odbornej školy vo Veľkých Kapušanoch trvala tri hodiny. Priblížili si pojem šikanovanie, povedali si o tom, prečo existuje šikanovanie, ako je možné sa brániť, čo robiť ak sú svedkami toho, že je šikanovaný niekto z ich okolia.

  Rozsiahla časť bola venovaná kyberšikanovaniu, ktorá sa považuje za vážnejšiu formu šikanovania ako šikanovanie tvárou v tvár a vysvetlili si, ako je možné prostredníctvom poskytovateľa servera vypátrať agresora pri kyberšikanovaní, aj v prípade, ak vystupuje pod falošnou identitou.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek

  Slávnostný akt odovzdávania maturitných stužiek študentom IV. ES a II.NS triedy sa uskutočnil dňa 7. decembra 2019 o 11 hodine za účasti riaditeľa školy Ing. Vladimíra Sabolčáka, pedagogického zboru Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, triednych učiteľov Ing. Richarda Mokoša MBA a Mgr. Ing. Zuzany Szabóvej, rodičov a hostí vo veľkej zasadačke MsÚ vo Veľkých Kapušanoch.


 • Žiaci našej školy sa dňa 16.11.2018 na Katedre robotiky Strojníckej fakulty TUKE v Košiciach zúčastnili prezentácie s názvom Robotická show, kde boli ukážky rôznych robotov s možnosťou konzultácie s ich konštruktérmi a ďalšími odborníkmi zo Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a z Klastra automatizačnej techniky a robotiky. Robotická show sa uskutočnila v rámci „Európskeho týždňa robotiky“, ktorý sa uskutočnil v termíne 16.-25.11.2018 v 30-tich štátoch Európy s viac ako 1000 podujatiami zameranými na popularizáciu robotiky medzi študentmi stredných a základných škôl. Robotická show splnila svoj účel, študenti boli nadšení z rôznych druhov robotov, pneumatických systémov a aj z prezentácií konštrukčných vlastností a funkčnosti jednotlivých typov zariadení.

 • Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kráľa 25, 07901 Veľké Kapušany ponúka na prenájom nebytový priestor o výmere 2,- m2 za účelom umiestnenia 2 ks samoobslužných predajných automatov v budove školy na ulici J. Kráľa 25, katastrálne územie Veľké Kapušany. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať najneskôr do 5.11.2018 do 12.00 hod.

  Podmienky súťaže:

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 18. októbra 2018 sa bude konať plenárne a triedne rodičovské združenie o 15:00 hodine v priestoroch našej školy.

  Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Považujeme za dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, majstrom odborného výcviku a podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa a o živote školy. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, by ste sa mohli rodičovského združenia zúčastniť.

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. r. 2018/2019 sa uskutoční dňa 3. septembra 2018

  o 9:00 hod.

 • Dňa 30. mája 2018 pán kpt. Ing. Štefan Švenk z Okresného dopravného inšpektorátu v Michalovciach z oddelenia výkonu služby uskutočnil v priestoroch našej školy prednášku spojenú s diskusiou zameranou na cestnú dopravu. Žiakom boli vysvetlené opatrenia:

  • na dopravnom úseku zvýšiť preventívnu činnosť informovania verejnosti o povinnostiach účastníkov cestnej premávky, prípadne postihy za nerešpektovanie ich povinností.

  Druhá časť prednášky bola zameraná na oboznámenie žiakov s prehľadom nehôd v cestnej doprave na území Košického kraja, resp. Slovenska, s rozborom dopravnej analýzy za obdobie od 01.01.2018 do 30.04.2018 v Michalovciach a Sobranciach. Analýza zahŕňa rozbor dopravných nehôd (počet DN, počet usmrtených, ťažko a ľahko zranení, celková škoda, počet DN so zranením, alkohol u vinníka DN), hlavné príčiny DN, z hľadiska času a dňa v týždni, rozbor podľa druhu a čísla pozemnej komunikácie a podľa služobných obvodov OO PZ. Ďalšia časť prednášky bola zameraná na osobitné ustanovenia o chodcoch a o cyklistoch - §52 až § 55 o vodičských oprávneniach §73 až §75.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  sekretariát: +421 56 6382712

Fotogaléria