Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  zástupca riaditeľa: +421 56 6281590
  sekretariát: +421 56 6382712

Partners

Utorok 18. 2. 2020

Statistics

Počet návštev: 1872834

Partners

Vitajte na EduPage

 

Nemusíte byť skvelí, aby ste začali,

ale musíte začať, 

aby ste boli skvelí.  wink

                                                           Zig Ziglar

 

NAŠA ŠKOLA - NÁŠ DRUHÝ DOMOV

Novinky


 • 29. novembra 2019 naša škola organizovala tradičný Deň otvorených dverí. Sprístupnili sme našu školu širokej verejnosti. Ponúkli sme žiakom - deviatakom základných škôl nášho regiónu možnosť spoznať našu školu. Cieľom bolo ukázať rodinnú atmosféru, predstaviť učebné a študijné odbory vyučované v našej škole.

  Svojou účasťou nás poctila Základná škola P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch, Základná škola J. Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Kráľovskom Chlmci, Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským vo Vojanoch, Základná škola z Lelesu a Základná škola z Drahňova.

 • Autosalón Michalovce

  Žiaci našej školy sa zúčastnili dňa 08.11.2019 na výstave s názvom Autosalón v mestskej športovej hale v Michalovciach, kde boli vystavené rôzne automobilové novinky, ako motorky, štvorkolky, bicykle, karavany, elektromobily, úžitkové vozidlá aj autoservisná technika. Výstava, ktorá bola v poradí 27. ročníkom našich žiakov veľmi zaujala.

 • Výstava Mladý tvorca

  V dňoch 5. a 6. novembra sa naša škola zúčastnila výstavy Mladý tvorca v Nitre. Cieľom výstavy bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe. Mladý tvorca 2019 propagoval alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých. Rodičom a žiakom základných škôl poskytol väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

 • Aj tento rok sme sa rozhodli zviditeľniť našu školu na XXVII. Veľkokapušianskom jarmoku, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. a 26. októbra 2019. Nadviazali sme na 45 ročnú tradíciu školy a predstavili sme návštevníkom jarmoku odbory vyučované v našej škole.

 • Upracme Slovensko

  Dňa 20. septembra 2019 sa žiaci a pedagógovia našej školy zapojili do iniciatívy “World Cleanup Day” (v preklade Svetový čistiaci deň). Vyčistili sme okolie našej školy. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 150 krajín s ambíciou zapojiť 5 % ich populácie a upratať ich okolie. Bol to skvelý pocit, že spolu s 300 miliónmi ľudí na svete sme priložili ruku k dielu aj my.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 8. októbra 2019 sa bude konať plenárne a triedne rodičovské združenie o 15:00 hodine v priestoroch našej školy.

  Vaša účasť na rodičovskom združení je potrebná. Považujeme za dôležité, aby ste mali spolu s triednym učiteľom, majstrom odbornej výchovy a podľa potreby s ostatnými vyučujúcimi spätnú väzbu o výchove a vzdelávaní Vášho dieťaťa a o živote školy. Veríme, že si svoje povinnosti zariadite tak, by ste sa mohli rodičovského združenia zúčastniť.

  Rada RZ

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. r. 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019

  o 9:00 hod.

 • Riaditeľ Strednej odbornej školy - Szakközépiskola, Ing. Vladimír Sabolčák oznamuje rodičom a žiakom školy, že na základe zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 ods.5, dňa 25. júna 2019 udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

  V tento deň sa pedagogickí zamestnanci zúčastnia konferencie v rámci projektu „Qualifications for the third millenium in electrical engineering”.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany
  J.Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany
 • riaditeľ: +421 56 6383053
  zástupca riaditeľa: +421 56 6281590
  sekretariát: +421 56 6382712

Fotogaléria